Wing Flap System

wfs

Het Wing Flap System.

De NF-5 kan bij verschilende snelheden meer lift verkrijgen door gebruik te maken van de zgn. Leading Edge Flaps en de Trailing Edge Flaps.
Deze twee zijn in de voor en achterkant van de vleugels aangebracht (zie bovenstaande afb.)
De Flaps worden stuk voor stuk bediend door een electromotor, de trailing en de leading edge zijn synchronisch gekoppeld om een asymmetrische uitslag te voorkomen.

Om de NF-5 meer lift te kunnen geven kan men de Flaps in drie standen selecteren:

 Flaps up 
Stand waarbij de flaps zijn ingetrokken en nu eigenlijk gewoon deel uitmaken van de vleugels.

 Manoeuvering Flaps
Deze stand wordt geselecteerd wanneer het vliegtuig bij lage snelheden een vergrote wendbaarheid moet hebben.
Bij snelheden onder de 850km/h kan men deze stand pas selecteren.
Leading Edge Flaps zijn voor 24º en de Trailing Edge Flaps zijn dan voor 8º geselecteerd.

 Full Flaps
Deze stand spreekt voorzich, de Flaps zijn volledig geselecteerd.
Deze stand wordt bij start en landing gebruikt om een zo groot mogelijke lift te creëren.
Leading Edge Flaps zijn voor 24º en de Trailing Edge Flaps zijn dan voor 20º geselecteerd.