Gun Deflector System

gds

Dit Systeem moet ervoor zorgen dat de hoog explosieve gassen en de niet geheel verbrande kruitdeeltjes die uit de loop komen, niet in de motor inlaat en op het windshield komen. In de Deflector zijn hiertoe speciale ribben aangebracht die de gasstroom afbuigen en verspreiden in de luchtstroom.
Het systeem werkt hydraulisch-elektrisch en wordt ingeschakeld door de First detend van de trigger switch.

In het systeem zijn micro switches aangebracht die het Gun Firing Circuit onderbreken als de Deflector Doors niet geheel geopend zijn.
Als tijdens het vuren van de guns de hydraulische druk wegvalt, dan blijven de Purge en Deflector Doors open staan. Hiervoor is in het Hydraulische systeem een lock valve aangebracht. De Doors blijven ook open staan als de elektrische voeding wegvalt.
Als men de Doors met de hand wil openen moet men ervoor zorgen dat er geen druk en spanning op het vliegtuig staat.
Het openen van de Purge Doors dient met een special tool gedaan te worden.